Oppdatert 16.04.2024

Vedlikehold av tak: Skifte av takpapp og bytting til nye takrenner i Odingården.
Oppstart 15 april 2024 – Varighet: ca. ut juni 2024.
Det blir satt opp stillas. 
Ved spørsmål – kontakt vaktmester Rune Høgetveit mobil: 92080139