Odingården strekker seg over to gater: Odinsgate 3,5,7 og St.Olavsvei 1,3,5,7,9,11

Odingarden-kart-markert

 

Odingarden

 

Odingarden-v2-tekst