Oppdatert 04.04.2024

Vedlikehold av tak: skifte av takpapp og bytting til nye takrenner i Odingården.

Oppstart ca. 15 april 2024 – Varighet: ca. ut juni 2024.

Det blir satt opp stillas.

Ved spørsmål – kontakt vaktmester Rune Høgetveit mobil: 92080139